Fylkes kontakter i arbeid med Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler

I planlegging og gjennomføringsfasen for Reformen Leve hele livet har vi opprettet Fylkes kontakter i Norges Frivilligsentraler for å bedre oppnå dialog og kunnskap om reformen lokalt.

Mandat Fylkeskontaktene i arbeid med Leve hele Livet


  • Bindeledd mellom frivilligsentraler i det aktuelle fylket og Norges Frivilligsentraler i arbeidet med «Leve hele livet».

  • Delta i nettverksarbeid med fylkeskontaktene. Det meste av arbeid og møter skal gjøres digitalt.

  • Bindeledd mellom frivilligsentraler i det aktuelle fylket og det regionale støtteapparatet for ‹‹Leve hele livet››.

  • Delta i lokal arbeidsgruppe på fylkesnivå med signal-arrangement under Frivillighetens år «Vi løfter frivilligheten på hjul sammen fra Nordkapp til Arendalsuka 2022».

  • Fylkeskontakten skal ikke erstatte nettverksleder eller leder for fylkesnettverkene. Fylkeskontaktene skal fungere som katalysator i arbeid med deling av kunnskap og erfaring i arbeidet med implementering av reformen ‹‹Leve hele livet›› i prosjektperioden.

  • NFS og den valgte sentralen skal signere avtale om arbeidsperiode.

Fylke

Fornavn

Etternavn

Frivilligsentral

Agder

Edmund Tezare

Birkedal

Hisøy Frivilligsentral

Møre og Romsdal

Kairith Fugledal

Kvarsnes

Rauma Frivilligsentral

Nordland

Michelle

Heere

Vevelstad Frivilligsentral

Oslo

Atya

Choudhary

Grorudhuset Frivilligsentral

Rogaland

Gunnhild. D. 

Klingsheim

Klepp Frivilligsentral

Troms og Finnmark

Rune

Lillevik

Lyngen Frivilligsentral

Trøndelag

Bjørn Arne

Rosø-Hosen

Åfjord Frivilligsentral

Vestfold og Telemark

Annichen

Pettersen

Tønsberg Frivilligsentral

Vestland

Bente

Nilsen

Florø Frivilligsentral

Viken

Synnøve

Buer

Trøgstad Frivilligsentral

Innlandet

Trine Fjeldstad

Kazembe

løten Frivilligsentral


Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler