Lyttevenn

‹‹Lyttevenn›› er en aktivitet hvor generasjoner møtes og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt.
Lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing.

Mange barn og unge sliter med å lese og mange har ingen å lese høyt for. Et tiltak som er prøvd ut i flere kommuner er lyttevenn.

En lyttevenn
skal motivere og stimulere barnas leseferdigheter og leselyst.
bidrar til grunnleggende lesetrening for elever i alderen syv til ni år.
kommer til skolen etter avtale og lytter til elever fra 7 - 9 år som leser.

Prosjektet har bidratt til økt leselyst hos elevene. Gjennom et lyttevennskap utvikles også trygge og gode relasjoner mellom generasjonene.

Historikk

Våren 2008 kom fylkeseldrerådene i Norge sammen til landskonferanse i Bodø. På dagsorden var avsatt tid til en orientering om en bacheloroppgave - Lesevenn. Prosjektideen var hentet fra England og utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Bodø, pensjonistakademiet og fylkeseldrerådet i Nordland. Lesevenner var da en etablert ordning ved flere skoler i Bodø.
I Vest-Agder ble aktivitet kalt ‹‹lyttevenn›› og fylket klarte som første å forankre prosjektet. Siden da har en stor flokk av pensjonister besøkt skoler og blitt kjent med mange barn.

Og fra den tid ble det stadig flere kommuner og fylker i Norge som er i gang med aktivitet ‹‹lyttevenn››.

Her kan du lese mer om erfaringer fra Agder og publiserte artikler.

Gjennomføring

De gode løsningene på gjennomføring kommer oftest når vi skaper dem sammen.

Her viser vi til modeller for organisering, praktiske råd og frivilligsentraler som møteplass.

Informasjon og erfaring er hentet fra Agder Fylkeskommunes arkiver.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler