Mer informasjon om Norges Frivilligsentraler

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler. 


Formål

 • Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds- og samfunnsaktører.
 • Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene.
 • Å tilrettelegge for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene.
 • Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene.
 • Å utvikle organisasjonen videre som en nasjonal støttespiller for alle landets sentraler.
 • Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.

Vedtekter og handlingsprogram

Vedtektene og handlingsprogram for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 30. oktober 2020.

Medlemskapet koster kr 4.000,- / år.

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Marte Tangen (leder), daglig leder Vang Frivilligsentral, Innlandet
 • Svein Larsen (nestleder), styreleder Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Viken
 • Arvid Askø, frivillig Svelvik Frivilligsentral, Viken
 • Ingerlise Prytz, styremedlem Kattem Frivilligsentral, Trøndelag
 • Anne Johannessen, daglig leder Bømlo Frivilligsentral, Vestland  
 • Oddbjørn Hansen, daglig leder Gamvik Frivilligsentral, Troms og Finnmark
 • Olav Magnus Hammer, styreleder Jondal Frivilligsentral, Vestland
 • Hanne Markussen Thin (vara), daglig leder Kvæfjord Frivilligsentral, Troms og Finnmark
 • Hilde Holm (vara), styreleder Svelvik Frivilligsentral, Viken
 • Anne Margrethe Larsen (vara), frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder

Valgt 30.10.2020Administrasjon

Daglig leder

Gijs Mans
988 17 952

post@norgesfrivilligsentraler.no

Prosjektleder ‹‹Leve Hele Livet››

Jorunn Sagen Olsen
908 77 133

jorunn@norgesfrivilligsentraler.no

Rådgiver inkludering og mangfold

Anita Væting
413 58 308
anita@norgesfrivilligsentraler.no

Kontakt

Norges Frivilligsentraler

Besøksadresse: Markensgate 35 (2. etasje), 4612 Kristiansand S
Postadresse: Postboks 99, 4662 Kristiansand S 

frivilligsentral.no
post@norgesfrivilligsentraler.no

Org.nr.: 816 133 912


Historikk

Fra 08.04.2018 til 30.10.2020

 • Arvid Askø (leder), Svelvik Frivilligsentral, Vestfold
 • Marianne Hafte (nestleder), Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder
 • Veronika Israelsen Ormåsen, Fauske Frivilligsentral, Nordland
 • Reidar Erke, Ábas – Kautokeino Frivilligsentral, Finnmark 
 • Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral, Oslo 
 • Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark
 • Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland

Varamedlemmer:

 • Lisbeth Holand, Brønnøy Frivilligsentral, Nordland

Endring 04.06.2019

 • Gått ut av styret: (nesteleder) Knut Thorvald Flåtter, Skage Frivilligsentral, Nord-Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland
 • Rolle nestleder valgt til: Marianne Hafte, Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder

Endring 13.01.2020

 • Gått ut av styret: Oddbjørg A. Starrfelt, Klepp Frivilligsentral, Rogaland
 • Vara tatt inn som fast medlem:  Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark


Fra 18.11.2016 til 08.04.2018

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik FS, Sør Norge
 • Jeanine S. Brenna (nestleder), styremedlem fire FS i Oslo, Sør Norge
 • Marit Sandnes Skrede, daglig leder, Stryn FS, Vest Norge
 • Bjørn Rognstad, daglig leder Gjøvik FS, Øst Norge
 • Espen Watne Andresen, daglig leder Vestre Aker FS, Sør Norge
 • Veronika Israelsen Ormåsen, styremedlem Fauske FS, Midt/Nord Norge
 • Reidar Erke, styreleder Kautokeino FS, Midt/Nord Norge
 • Knut Thorvald Flåtter, daglig leder Skage FS, Midt/Nord Norge
 • Berit Bull-Gjertsen, frivillig Ullern FS, Sør Norge
 • Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge

Varamedlemmer:

 • Heidi Rygh Bowitz, daglig leder Strand FS, Vest Norge
 • Ingrid Løkken, styremedlem Bodø FS, Midt/Nord Norge
 • Torunn Samuelsen, daglig leder Vaksdal FS, Vest Norge
 • Svein Waade, frivillig Hemne FS, Midt/Nord Norge

Valgt 18.11.2016

Endringer 12.06.2017

 • Gått ut av styret: Runhild Kjeldaas, styreleder Marnardal FS, Sør Norge
 • Vara tatt inn som fast medlem: Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge
 • Rolle avsluttet: Kasserer: Runhild Kjeldaas


 


Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler