Frivilligbørs

NFS ser på muligheten for å stimulere flere frivilligsentraler og kommuner til å ta i bruk konseptet "Frivilligbørs". På denne siden vil du finne status i dette arbeidet. Bildet er fra Stavanger Frivilligbørs.

Litt om Frivilligbørs

Frivilligbørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement.

Konseptet "Frivilligbørs" har lenge vært i bruk i Nederland, Belgia og Tyskland, og det brukes en felles logo. I Norge tror vi det startet i Bærum i 2008. Nettadressen frivilligbors.no er i dag knyttet til Nordre Follo kommune.

NFS kjenner til følgende steder som har gjennomført eller planlegger frivilligbørs: Drammen, Bærum, Svelvik, Oppegård, Askim, Mandal, Stavanger, Hå, Grimstad, Lier, Kristiansand, Lørenskog. Bildet er fra Frivilligbørs i Drammen i 2018. Drammen kommune skriver også en del om Frivilligbørs på sine hjemmesider.

NFS har tro på at frivilligsentralene kunne vært en pådriver for å sette i gang med nye frivilligbørser rundt om i landet.

Veien videre.

Vi vet at mange er interessert i Frivilligbørs. Vi skal opprette en arbeidsgruppe i mars 2022 som skal jobbe videre med interessen for Frivilligbørs. 

Aktivitet

Mer informasjon?

Ønsker du å høre mer om Frivilligbørs, ta kontakt med noen av de stedene som er listet opp ovenfor.

Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler