Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Norsk | Engelsk | Arabisk | Dari | Fransk | Pashto | Polsk | Punjabi | Russisk | Somali | Sorani | Spansk | Swahili | Tigrinja | Tyrkisk | Urdu | Vietnamesisk

Norsk

Nyheter

Informasjon og plakater fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Idrettsforbundet

Engelsk

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Arabisk

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

  • Poster - Have you been travelling
  • Poster - You can stop Covid-19

Information from The Norwegian Institute of Public Health

  • Correct use of cloth face coverings - poster

Norsk Folkehjelp

Dari

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Fransk

Informations de gouvernement norvégien

Information et affiches de la Direction norvégienne de la santé 

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Norsk Folkehjelp

Pashto

Information from the Norwegian Government

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Polsk 

Information from the Norwegian Government

Punjabi

Information from the Norwegian Government

Russisk

Information from the Norwegian Government

Solamii

Ramadan 2021

Information from the Norwegian Government

Sorani

Spansk

Información del gobierno Noruego

Información del dirección de salud de Noruega

Información del departamento del salud publica 

IMDI - Coronavirus information in different languages

Cruz roja

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norges Idrettsforbund

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Swahili

Information from Norwegian Government

Information from The Norwegian Institute of Public Health

(In English - For other languages)

Information from Norwegian Directorate of Health 

(In English - For other languages)

IMDI - Coronavirus information in different languages

Red Cross

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tigrinja

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

IMDI - Coronavirus information in different languages

Red Cross

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Tyrkisk

Information from the Norwegian Government

Urdu

 Information from the Norwegian Government

Vietnamesisk

Information from the Norwegian Government

Flere dokumenter

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Fagkonferanse 2023 - Foredragsholdere

Det er med største glede at vi kan presentere våre flotte foredragsholdere til fagkonferansen 2023! Iman Meskini vil være vår konferansier og sammen med frivilligsentraler og andre aktuelle foredragsholdere vil hun gi oss en innholdsrik konferanse.

Frivilligbørs

NFS ser på muligheten for å stimulere flere frivilligsentraler og kommuner til å ta i bruk konseptet "Frivilligbørs". På denne siden vil du finne status i dette arbeidet. Bildet er fra Stavanger Frivilligbørs.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Statstilskudd - historikk

Forskriften for statstilskudd til frivilligsentraler bygger på en over 30 år lang historie.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Tekst nederst på alle sider

Test spørreskjema

Her ser vi hele tiden hvordan spørreskjemaet fungerer for de som skal fylle ut.

TEST WIS

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Tilbakemelding på konferansen...

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på fagkonferansen. Ris og ros. Slik lærer vi stadig mer og kan fortsette å utvikle oss. Kanskje var det for eksempel noe du likte ekstra godt, eller noe du savnet?

Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler