Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

” Hemmeligheten” bak Lyttevennprosjektet er så enkel som at man lærer å lese av å lese.


-    Jeg ble tidlig kontaktet av Tor Peersen i Vest-Agder Fylkeskommune da Lyttevennprosjektet startet opp. Han trengte en kontakt i forhold til skole og fagutdanning. For oss var det en fin måte å aktivt delta i prosjektet, men også en måte å introdusere lærerstudentene til selve Lyttevenn tanken.

-    I en travel hverdag kan det, for mange barn, være sånn at de får for lite tid til høytlesning sammen med en voksen. Resultatet kan være at leseferdigheten ikke blir så god som forventet. Gjennom Lyttevenn tilbudet settes det av litt ekstra tid til høytlesning, sammen med en som har tid til å lytte, og det har vist seg å gi gode resultater. Tilbakemeldingene fra lærere er svært gode. Gjennom samtaler med lyttevennen og utveksling av erfaringer og opplevelser, får eleven en mye bedre forståelse av teksten. I tillegg knyttes vennskap på tvers av generasjonene og det er kanskje minst like viktig. At lyttevennen er et eldre menneske, med god tid, gir også en trygghet og kanskje en ny dimensjon inn i barnets liv.

-    Ofte er lyttevennen et menneske som faktisk har god tid og ønsker å bruke den på samvær med barn. For å være lyttevenn kreves det jo ikke en pedagogisk bakgrunn, og det spennende er at barn, i en læresituasjon, møter mennesker med en helt annen yrkesbakgrunn. Det kan gi grunnlag for fine samtaler.

-    Den teksten som velges kan gjerne være litt vanskeligere enn vanlig slik at eleven har noe å strekke seg etter. Lyttevennen er med på å gi utfordringer,  men samtidig er det en trygghet i situasjonen som gjør at eleven synes det er moro å vise ferdigheter.

-    Dette er også en internasjonal trend kalt Family learning og Generation learning med nettverk i mange land. Disse prosjektene er, først og fremst, rettet mot innvandrerfamilier men er allikevel en trend vi bør være bevisst på. Lyttevennprosjektet føyer seg godt inn i denne tankegangen.

-    Kort sagt er Lyttevennprosjektet en av de beste ideene jeg har sett og håper mange flere ønsker å engasjere seg. Kommunene bør kjenne sin besøkelsestid og ta Lyttevenntilbudet i bruk. Jeg er sikker på at denne ideen vil spre seg til andre deler av Norge og kan jeg bidra så gjør jeg svært gjerne det.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler