Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Organisering og samarbeid

Her viser vi eksempel på en modell som blir brukt i flere kommuner i Agder.

Opprett arbeidsgruppe for Lyttevenn prosjektet med representant(er) fra eldrerådet, frivilligsentral(ene) og skolerådgiver.

Mandat: Planlegge og gjennomføre Lyttevenn prosjektet i kommunen i samarbeid med frivillige lyttevenner og skolene i kommunen. En viktig del av arbeidet har vært rekruttering av frivillige, forankring i skolene, planlegging og gjennomføring av felles sosial og faglig samlinger for alle parter.

Felles samlinger på Frivilligsentraler

August/september: Samlingen for lyttevenner, lærere ved 3 trinn, rektorer sammen med arbeidsgruppen. Målet er å gi informasjon om hva det vil si å være en lyttevenn, avklare forventninger og behov, sammen legge plan for semesteret og hvordan det i praksis skal gjøres på de ulike skolene. Så blir det mulighet for en god prat og bli bedre kjent før oppstart. 

Januar/ februar: Samlingen var ment for underveis evaluering for lyttevenner og lærere i sammen med arbeidsgruppen. Etter noen års erfaring har flere kommuner gått fra fire til tre samlinger da behovet ikke lengre var til stede. Erfaring viser at det som er mest nyttig, er når underveis evaluering blir gjennomført på hver skole sammen med lyttevennene.

Desember/Januar: De frivillige lyttevennene blir invitert til Julefest eller nyttårsfest sammen med andre frivillige og kontaktpersoner fra kommunene. Se og bli sett er en viktig verdi i arbeid med frivillige. Denne samlingen bidrar også til følelse av fellesskap og man er en del av noe større, og ikke bare et navn på ei liste (Olsen J,S Ropstad, D og Tonstad, I,T  2017  Frivillighetens plass i lokalsamfunnet i Disch m.f).

Mai: Samlingen en ment for evaluering av året, og er kun for lyttevennene sammen med arbeidsgruppen. Sosial samling og i god dialog klarer man å få frem erfaring fra gode møter med elever, lærere og skole, men også utfordringer lyttevennen har møtt på.

Det er skolerådgiver sitt ansvar og ha god dialog med skolen i etterkant av samlingen i noen kommuner, mens i andre har leder i frivilligsentralen dette ansvaret.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler