Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Når en ny lyttevenn melder seg

Registrering av frivillig: Den frivillige registreres i Frivilligsentralene sin digitale løsning InVi eller annen løsning. 

Taushetsplikt og Politiattest: Skolen fordrer at den enkelte skriver under på taushetserklæring. Ved flere skoler krever reglementet at lyttevennene også innhenter politiattest. Frivilligsentralene må i samarbeid med skolerådgiver avklare hvem som er ansvarlig, da det organiseres forskjellig i de ulike kommunene.

Samtykkeskjema: Samtykkeskjema skal fylles ut av foresatte og frivillige om f.eks bilder, film ol. deles fra aktiviteten eller fra Lyttevenn samlingene

Lyttevenn på skolene

Antall lyttevenner i hver klasse: Det er ønskelig, men ikke nødvendig, med tre lyttevenner per klasse. Eleven leser for sin Lyttevenn i et rom i klasserommets nærhet. Lesetiden er 10 – 15 minutter. Alle elevene deltar enkeltvis.

Hva skal lyttevennene bidra med: Lyttevennen hjelper eleven å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten. Det er vanlig at Lyttevennene treffer de samme elevene hver gang.

Hvilket skoletrinn? I Agder er aktiviteten størst på 3. trinn, da de fleste elever etter det har knekt lesekoden.  Det er også skoler som har Lyttevenner fra 2. til 5. trinn. En til to timer per uke anbefales. Skolen velger selv i hvilke fag Lyttevennene skal ta del. 

Tidspunkt for oppstart med lyttevenner: Ved skoler i Agder starter gjerne Lyttevennene "arbeidet" etter høstferien og avslutter i desember. På nyåret er oppstart gjerne i januar/ februar og fram til påske. Skolen avgjør hvorledes løpet legges opp.

Valg av bøker: Hvis elevene får velge selv, tilsier erfaring at elevene gjerne velger bøker som er vanskelige. En ”lesekasse” med bøker som læreren har valgt ut sammen med elvene er en god løsning. Den enkelte elev har en notisbok hvor eleven noterer hvor langt Lesevennen og eleven er kommet. En stoppeklokke er god å ha for å beregne tiden 10 – 15 minutter.

Se og bli sett: Erfaringen viser at lyttevennene trives og blir lengst på skolene der rutinene er gode og arbeidet er godt lagt til rette i samarbeid med lyttevennene. Det er viktig at lyttevennene blir hørt og arbeidet evalueres underveis og etter en periode er avsluttet. 

En gjennomgang av tema sett fra en Lyttevenns erfaring, som ble delt på samlingen i 2016, fra Agder Fylkes kommune sitt arkiv. Les Gudmund Sagen sin erfaring her.

En gjennomgang av tema sett fra en elevs erfaring, som ble delt på samlingen i 2016, fra Agder Fylkeskommune sitt arkiv. Les Tordis Drivenes sin erfaring her.

Har du spørsmål?

Kontaktperson Fylkes eldrerådet i Agder: 
Marion Eriksen: mail: marion.erichsen@agderfk.no tlf: 416 20 003

Kontaktperson Norges Frivilligsentraler:
Jorunn Sagen Olsen: mail: jorunn@norgesfrivilligsentraler.no tlf: 908 77 133

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler